Home按揭資訊【公務員按揭】公務員買樓有咩要注意?和一般私人公司打工仔買樓又有何分別?

【公務員按揭】公務員買樓有咩要注意?和一般私人公司打工仔買樓又有何分別?

香港人買樓有分好多種,其中一種比較大而比較明顯的分別在於公務員買樓與非公務員買樓的流程。一些公務員有房屋津貼,也有一些例如紀律部隊的公務員也有宿舍可住。所以,如果你以公務員身份申請公務員按揭的話,這篇文章能夠成為你的一個參考,了解一下你和一般打工仔買樓有何分別!

除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。

獨家A.I.按揭評估:A.I.按揭評估】預測按揭批核機會
首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請
按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽
智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額
最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊

【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包
【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!
【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!
【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!
【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!
【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!
【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!
【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!
【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!
【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?
【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!
【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!
【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!

【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包
【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡
【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計?
【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?
【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!
【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?

【延伸閱讀】放租/轉按攻略
【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?
【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!
【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?
【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項!

公務員供樓津貼

作為人民工僕(不論你同意與否),香港政府為公務員提供的房屋相關優惠或福利令不少人為之羨慕,甚至慕其名去報考公務員。以下和各位看看一些最主要的公務員買樓優惠。

舊制公務員

首先講講一個名為「公務員供樓津貼」的計劃,適用於2000年6月入職的公務員,亦即各位廣泛理解為「舊制」下的公務員。公務員供樓津貼是以一比一的比例為公務員提供津貼,即你每月要供多少樓,政府就會為你支付同一價錢,而津貼期長達十年。例如,每月供款 $5,000,政府就為你支付$5,000。

如果你是舊制公務員以這種實報實銷的方法取得津貼,我們建議使用較貴利息的「P按」買樓,雖然息口較高,但就可以保證供款和津貼睇齊。假如是用「H按」的話,政府的「H」和銀行的「H」有可能會有所不同,導致最後可能津貼收少過要供的款項。

延伸閱讀:【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你如何申請按揭時慳到盡!

新制公務員

上面講到2000年6月前入職的舊制公務員,而如果是在2000年6月後入職的新制公務員,其實同樣地有供樓上的優惠。新制公務員同樣能享有長達十年期的供樓津貼,不過和舊制做法不同的是,新制公務員的津貼是以定額發出而非實報實銷的做法,而金額一般則是月薪的 11%。

假如你的月收入是$30,000,政府就會資助你$3,300作供樓之用。所以,如果你是新制公務員的話,對比起舊制,我們則會建議你選用「H按」供樓,因為利息會相對較低,變相資助能夠填補的供款較多,如果供款少的話,甚至可能有賺。

雖然很多人覺得舊制公務員的福利多過新制,但單純在於供樓津貼的部分來看,其實新制也有其優勢。由於不是使用實報實銷的方法,新制公務員即使沒有在供樓也同樣可以申請此津貼,變常能夠將津貼加入到穩定的月收入中,想買樓的話,月入就能夠以最多加11%後的金額去計算壓測,例如月入 $50,000變 $55,500,一來壓測更易過,二來也可以借盡一點按揭。所以,兩種津貼各有各好,視乎你的買樓計劃而定。Bottom Line is: 有津貼好過無津貼。

首期貸款計劃

為公務員而設的首期貸款計劃,簡而言之就是一個專屬公務員的私人貸款。這種貸款最多可以借月薪的24倍,並最長分十年期還。假如收入是 $30,000,最多可以借到$720,000而每個月還款 $6,000(即月入的兩成)。而這種貸款最大的特色在於息口相當低,對於想上車而又沒有足夠首期的公務員來說,能夠減輕一部分燃眉之急。

不過,首期貸款計劃未必是百利而無一害,各位公務員使用時也要小心。借這種貸款買樓時,銀行會將其當作二按去計算,並將首期貸款的供款計算到壓力測試當中,變相買家未必能夠輕鬆過壓測買樓。

而在現今不少發展商都有推出八至九成首期的玩法的時候,可能直接借發展商按揭會比起多用一筆私人貸款做首期更加容易通過壓力測試。同時,由於首期貸款的年期只有十年,變相頭十年連同按揭還款額會相對較高,即使能夠享受低利息也不一定對你有著數。特別注意的是,如果借了首期貸款的話,按保公司是不會批核高成數按揭,所以在高成數按揭和首期貸款之間你只能夠二選其一。

雜項津貼的計算

除了以上兩種主要的津貼之外,公務員其他的津貼雖然未必直接與買樓、供樓相關,但也有機會可以計入收入之中,提高過壓力測試的機會。

如果想將津貼計入收入的話,首先要留意該筆津貼的發放是否穩定。銀行不會將不穩定收入(例如偶發的超時工作津貼)計算到收入之中。如果是借八成或以下按揭的話,一般而言,在過去半年內顯示的津貼,即使有些不是恆常發放,所有津貼的平均額也可以計算在收入中。

而如果是借八成以上按揭的話,以上提及的不穩定津貼就一定不會被納入計算。有一種津貼名為署任津貼(Acting Allowance)亦會被視為是不穩定的津貼,所以亦不會計算到收入當中。

醫管局津貼

醫護人員作為前線緊急服務的公務員,加上在疫情之下他們盡心盡力的工作,相信有特別津貼也不會有人質疑。醫管局的津貼計劃主要分為兩種,包括員工購屋貸款利息津貼計劃(HLISS)以及5%現金津貼。當中的詳細分別可以參考下表:

HLISS現金津貼
金額最高月薪 6%最高月薪 5%
資助形式實報實銷現金收入
按揭利率只可申請P按P按/H按皆可
申請銀行只限一些大型銀行沒有限制
按揭還款條款更改需向醫管局申報無需申報

特別一提最尾一項,所指的是如果各位有需要做一些轉按、現金套現、更改還款期等等關係到按揭上條款修改的動作,全都要向醫管局申請並通過批核才可。所以,其做法相對現金津貼較為沒有彈性,而由於現金津貼能夠計算到整體收入令買樓人士更易過壓測,比起HLISS隨時更有著數。

其他注意事項

除了以上提及的主要情況之外,也有一些特別情況和各位分享。例如,紀律部隊成員就算正在住宿舍都可以買樓,但如果是有收房屋相關津貼的話則不能住宿舍,即資助買樓和宿舍之間只可二選一而不能共存。

假如政府已經批核了你的人工調整,但其新薪金要下個月或再之後才生效,而你又趕住要借按揭的話,就要留意銀行會以哪一個收入去計壓測。不是所有銀行都會將未正式啟動的新收入納入計算,如果想借盡按揭金額的話最好先和銀行方面了解清楚。

在新制公務員的房屋津貼優惠之下,雖然不是所有人都能夠攞盡11%的現金津貼,但如果你能夠申請足11%,以收入$50,000去計算,即變成可以用 $55,500去過壓測。而在這計算之下,約莫計算你隨時能多借 $550,000按揭貸款。所以,在實際操作上建議各位在入職之後立即申請現金津貼,就可以盡快以津貼後收入過壓測,隨時能借多一點、住大一點住靚一點。

以上就是概括政府對於公務員的一些房屋相關津貼和資助的介紹。雖然說政府的房屋津貼相當大方,亦吸引了不少人投考,但有得必有失,政府工對比私人公司工作亦有其相異之處,例如升職加薪速度、年尾花紅等。甚至有一些私人企業對於中高層員工的津貼資助會比起政府還要多,值得各為去發掘一下。當然,打工不應單為福利及津貼,仍有其他不同的考慮因素,包括興趣、收入、前途、使命感等等,不過,ROOTS上會作為智能按揭平台,這些個人層面上的因素就不在此討論。而如果各位對於買樓相關題目有任何疑問,歡迎和我們聯絡了解更多!

立即 WhatsApp ROOTS上會!

如果大家對於買樓或申請按揭有任何疑問,或者想了解更多置業相關的資訊,ROOTS上會都是你的最佳資訊站。立即聯絡我們了解更多!

ROOTS上會3大服務

全港首個按揭科技平台「ROOTS上會」致力為每位香港人解決「上車」及「上會」煩惱。

獨家A.I.按揭評估

只需要3分鐘填寫置業需要,簡單申報個人財政狀況,便可即時獲取網上按揭報告分析個人負擔能力。

首創網上按揭申請表

5分鐘遞交網上按揭申請表即可申請全港銀行按揭,可自行挑選或由系統分析合適的銀行,隨時隨地方便快捷。

最詳盡按揭利率回贈資訊

ROOTS 每日向銀行取得最新按揭資訊,為各位搜羅最低利率 offer 及最高回贈優惠。

ROOTS上會獨家優惠

ROOTS上會好師傅裝修優惠

獨家裝修現金券、免費裝修諮詢、師父上門度尺報價、驗樓服務、裝修工程折扣等等。

Circa London Logo | ROOTS上會

ROOTS上會夥拍Circa London為香港人提供一站式英國物業投資及按揭服務。

One Degree Logo ROOTS上會

最新按揭火險客戶優惠。隨時網上投保,幫你慳錢又慳力。

相關樓市按揭資訊

【Belgravia Place】|恒地長沙灣巴域街項目|入場價316.8萬

恒地於財政預算案發布前搶閘推盤,推出旗下位於長沙灣巴域街的項目 — Belgravia Place。 Belgravia Place分兩期發展,合共提供約1000伙,將會先推出Belgravia Place第一期,提供開放式至三房戶型。Belgravia Place首張價單涉及148伙,折實均價$17,669,入場單位316.8萬,最快下周進行首輪銷售,有興趣的話就要留意本文喇! 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 Belgravia Place 基本資料 地址長沙灣巴域街1號發展商恒基地產伙數約1,000伙 (第一期:714伙)實用面積177 - 756呎物業樓底3.5米戶型開放式至三房戶型,另有特色戶預計關鍵日期第一期:2025年7月31日校網小學:40校網;中學:深水埗區 Belgravia Place 戶型分析 Belgravia Place第一期提供開放式至三房戶型,主打一房及兩房單位,佔全數單位超過9成。 房型實用面積伙數開放式177 - 199呎24伙一房226 - 270呎430伙兩房294- 374呎211伙三房386 - 457呎46伙天台特色戶624 -...

【綠置居2023】市價52折 長沙灣麗玥苑7.7萬首期即可上車!

https://youtube.com/shorts/Ry5C9-H3g4c 有消息指,房委會最快於今年首季接受新一期綠置居(綠置居2023)的申請,計劃以市價52折出售。綠置居2023當中包括市區盤長沙灣麗玥苑,合共提供2359個單位,預計於2027年入伙。此外,房委會將於綠置居2023同時推售鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑的貨尾單位。我們會於本文詳盡介紹綠置居2023的資料,有興趣的你不要錯過! 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 綠置居2023 - 長沙灣麗玥苑資料 地址長沙灣東京街西北九龍填海區一號地盤座數3座伙數2359伙實用面積280呎 - 646呎折扣率48% (52折)售價154萬 - 461萬平均呎價6470元預計關鍵日期2027年4月 綠置居2023長沙灣麗玥苑位於長沙灣東京街西北九龍填海區一號地盤,鄰近深水埗公園、西九龍裁判法院及長沙灣蔬菜批發市場。長沙灣麗玥苑共有3座,可提供2539伙,實用面積介乎280呎至646呎,折扣率為48%,即市價52折(居屋2023為市價62折),售價為154萬至461萬,平均呎價6470元,預計關鍵日期為2027年4月。 綠置居2023 - 長沙灣麗玥苑實用面積及伙數 實用面積伙數280 - 313呎850伙 (36%)317 - 425呎1084伙 (46%)452 - 614呎348伙 (15%)646呎77伙 (3%) 政府早前宣佈,於2026年至2027年起落成的資助出售房屋,一般實用面積至少需要有280呎,所以長沙灣麗玥苑的單位實用面積為280呎至646呎,當中77伙為646呎的大單位,可以間成三房,而面積317-425呎單位佔最多,合共提供1084伙,佔總數46%。 綠置居2023 - 長沙灣麗玥苑交通、民生配套 綠置居2023難得推出市區盤,由長沙灣麗玥苑步行至港鐵長沙灣站及南昌站大約10至15分鐘,步行5分鐘亦可到附近巴士站、小巴站。長沙灣麗玥苑鄰近麗翠商場,設有25個商舖,包括餐廳、超級市場、診所等,配套完善。 綠置居2023貨尾單位 屋苑伙數實用面積鑽石山啟鑽苑66伙184至479呎油塘高宏苑5伙192至287呎馬鞍山錦柏苑107伙184至280呎 房委會將於綠置居2023同時推售鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑的貨尾單位,共178個單位,包括鑽石山啟鑽苑66伙(實用面積184至479呎)、油塘高宏苑5伙(實用面積192至287呎)及馬鞍山錦柏苑107伙(實用面積184至280呎)。該3個屋苑開售時以41折定價,現改為52折,即平均呎價比初售時高約一成。 綠置居2023租置計劃回收單位 綠置居2023亦會提供400個租置計劃回收單位,單位定價為14萬至123萬,為市價1.5折至2折。 綠置居2023時間表 綠置居2023申請日期:2024年第一季 綠置居2023攪珠日期:2024年第二季 綠置居2023揀樓日期:2024年第三、第四季 綠置居2023申請方法及費用 綠置居2023可透過網上申請、親身遞交或郵寄申請,綠置居2023申請費用為270元。 綠置居2023申請資格 房委會轄下公屋住戶; 房協甲類出租屋邨的住戶; 下列持有房屋署/市區重建局發出有效《綠表資格證明書》的人士:- 通過詳細資格審查並獲核實為符合入住公屋資格的公屋申請者- 獲核實符合「公務員公共房屋配額」或「為初級公務員提供一次過公共房屋特別編配」申請資格的人士-...

【按揭利率比較2024】各大銀行按揭回贈及優惠一覽 (2月16日更新)

ROOTS 上會 為大家比較全港各大銀行2024最優惠按揭利率及按揭回贈! 以後各位就唔再需要打電話問銀行,憑下列圖表便可得知如何獲得至平至抵至著數的按揭優惠,想了解更多有關按揭或置業資訊,可以聯絡我們的按揭專員! 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! ROOTS上會獨家銀行按揭JETSO優惠表 私人物業新按買賣按揭(一手、二手) H按年利率低至 P按年利率低至 年利率封頂位低至 最高按揭回贈(高達) H+1.3% P-2% 4.125% 2.45%   私人物業轉按按揭 H按年利率低至 P按年利率低至 年利率封頂位低至 最高按揭回贈(高達) H+1.3% P-2% 4.125% 2.45%   居屋、車位及工商舖按揭 物業種類 H按年利率低至 年利率封頂位低至 最高按揭回贈(高達) 居屋 H+1.3% / P-1.75% 4.125% 2.15% 車位 H+1.8% 4.225% 0.2% 工商舖 H+1.8% 4.225% 0.2%   香港各大銀行按揭計劃一覽 銀行(Bank) Prime Rate P按年利率 (Prime Offer) H按年利率 (HIBOR Offer) 最高按揭回贈 (Max. Cash Rebate) 高息戶口 (Mortgage Link) 罰息期(年) (Penalty Period in Yr) 創興銀行 6.125% P-2% H+1.3% 2.20% Y 2 東亞銀行 6.125% P-2% H+1.3% 2.00% Y 2 花旗銀行 6.125% P-2% H+1.3% 2.00% Y 2 工銀亞洲 6.125% P-2% H+1.3% 2.00% Y 2 中信銀行 6.125% P-2% H+1.3% 2.00% Y 2 渣打銀行 6.125% P-2% H+1.3% 1.95% Y 2 集友銀行 6.125% P-2% H+1.3% 1.90% Y 2 匯豐銀行 5.875% P-1.75% H+1.3% 1.85% Y 2 恆生銀行 5.875% P-1.75% H+1.3% 1.85% Y 2 交通銀行 6.125% P-2% H+1.3% 1.70% Y 2 中國銀行 5.875% P-1.75% H+1.3% 1.65% Y 2 華僑銀行 6.375% P-2.25% H+1.3% 1.00% Y 2 大新銀行 6.125% P-2% H+1.3% 0.80% Y 2 招商永隆 6.125% P-2.1% H+1.6% 0.70% Y 2 富邦銀行 6.25% P% H+1.3% 0.20% N 2 *實際按揭優惠以銀行審批為準如欲了解更多有關H按及P按的詳情,可參閱「H按」及「P按」。 綠色按揭 現在,多間銀行推出「綠色按揭」計劃,按揭申請過程全無紙化,由遞交按揭申請、上載申請文件、查閱批核結果至日常賬單管理,全程線上辦理,將按揭服務數碼化,推動減碳環保,申請「綠色按揭」亦可獲得額外優惠,以吸引業主購入符合綠建環評原則的物業,並進一步提倡環保理念。 銀行 綠色按揭回贈 中國銀行 高達 $14,888 匯豐銀行 高達 $14,888 恒生銀行 高達...

其他最新資訊

【Belgravia Place】|恒地長沙灣巴域街項目|入場價316.8萬

恒地於財政預算案發布前搶閘推盤,推出旗下位於長沙灣巴域街的項目 — Belgravia Place。 Belgravia Place分兩期發展,合共提供約1000伙,將會先推出Belgravia Place第一期,提供開放式至三房戶型。Belgravia Place首張價單涉及148伙,折實均價$17,669,入場單位316.8萬,最快下周進行首輪銷售,有興趣的話就要留意本文喇! 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 Belgravia Place 基本資料 地址長沙灣巴域街1號發展商恒基地產伙數約1,000伙 (第一期:714伙)實用面積177 - 756呎物業樓底3.5米戶型開放式至三房戶型,另有特色戶預計關鍵日期第一期:2025年7月31日校網小學:40校網;中學:深水埗區 Belgravia Place 戶型分析 Belgravia Place第一期提供開放式至三房戶型,主打一房及兩房單位,佔全數單位超過9成。 房型實用面積伙數開放式177 - 199呎24伙一房226 - 270呎430伙兩房294- 374呎211伙三房386 - 457呎46伙天台特色戶624 -...

【綠置居2023】市價52折 長沙灣麗玥苑7.7萬首期即可上車!

https://youtube.com/shorts/Ry5C9-H3g4c 有消息指,房委會最快於今年首季接受新一期綠置居(綠置居2023)的申請,計劃以市價52折出售。綠置居2023當中包括市區盤長沙灣麗玥苑,合共提供2359個單位,預計於2027年入伙。此外,房委會將於綠置居2023同時推售鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑的貨尾單位。我們會於本文詳盡介紹綠置居2023的資料,有興趣的你不要錯過! 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 綠置居2023 - 長沙灣麗玥苑資料 地址長沙灣東京街西北九龍填海區一號地盤座數3座伙數2359伙實用面積280呎 - 646呎折扣率48% (52折)售價154萬 - 461萬平均呎價6470元預計關鍵日期2027年4月 綠置居2023長沙灣麗玥苑位於長沙灣東京街西北九龍填海區一號地盤,鄰近深水埗公園、西九龍裁判法院及長沙灣蔬菜批發市場。長沙灣麗玥苑共有3座,可提供2539伙,實用面積介乎280呎至646呎,折扣率為48%,即市價52折(居屋2023為市價62折),售價為154萬至461萬,平均呎價6470元,預計關鍵日期為2027年4月。 綠置居2023 - 長沙灣麗玥苑實用面積及伙數 實用面積伙數280 - 313呎850伙 (36%)317 - 425呎1084伙 (46%)452 - 614呎348伙 (15%)646呎77伙 (3%) 政府早前宣佈,於2026年至2027年起落成的資助出售房屋,一般實用面積至少需要有280呎,所以長沙灣麗玥苑的單位實用面積為280呎至646呎,當中77伙為646呎的大單位,可以間成三房,而面積317-425呎單位佔最多,合共提供1084伙,佔總數46%。 綠置居2023 - 長沙灣麗玥苑交通、民生配套 綠置居2023難得推出市區盤,由長沙灣麗玥苑步行至港鐵長沙灣站及南昌站大約10至15分鐘,步行5分鐘亦可到附近巴士站、小巴站。長沙灣麗玥苑鄰近麗翠商場,設有25個商舖,包括餐廳、超級市場、診所等,配套完善。 綠置居2023貨尾單位 屋苑伙數實用面積鑽石山啟鑽苑66伙184至479呎油塘高宏苑5伙192至287呎馬鞍山錦柏苑107伙184至280呎 房委會將於綠置居2023同時推售鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑的貨尾單位,共178個單位,包括鑽石山啟鑽苑66伙(實用面積184至479呎)、油塘高宏苑5伙(實用面積192至287呎)及馬鞍山錦柏苑107伙(實用面積184至280呎)。該3個屋苑開售時以41折定價,現改為52折,即平均呎價比初售時高約一成。 綠置居2023租置計劃回收單位 綠置居2023亦會提供400個租置計劃回收單位,單位定價為14萬至123萬,為市價1.5折至2折。 綠置居2023時間表 綠置居2023申請日期:2024年第一季 綠置居2023攪珠日期:2024年第二季 綠置居2023揀樓日期:2024年第三、第四季 綠置居2023申請方法及費用 綠置居2023可透過網上申請、親身遞交或郵寄申請,綠置居2023申請費用為270元。 綠置居2023申請資格 房委會轄下公屋住戶; 房協甲類出租屋邨的住戶; 下列持有房屋署/市區重建局發出有效《綠表資格證明書》的人士:- 通過詳細資格審查並獲核實為符合入住公屋資格的公屋申請者- 獲核實符合「公務員公共房屋配額」或「為初級公務員提供一次過公共房屋特別編配」申請資格的人士-...

【按揭利率比較2024】各大銀行按揭回贈及優惠一覽 (2月16日更新)

ROOTS 上會 為大家比較全港各大銀行2024最優惠按揭利率及按揭回贈! 以後各位就唔再需要打電話問銀行,憑下列圖表便可得知如何獲得至平至抵至著數的按揭優惠,想了解更多有關按揭或置業資訊,可以聯絡我們的按揭專員! 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! ROOTS上會獨家銀行按揭JETSO優惠表 私人物業新按買賣按揭(一手、二手) H按年利率低至 P按年利率低至 年利率封頂位低至 最高按揭回贈(高達) H+1.3% P-2% 4.125% 2.45%   私人物業轉按按揭 H按年利率低至 P按年利率低至 年利率封頂位低至 最高按揭回贈(高達) H+1.3% P-2% 4.125% 2.45%   居屋、車位及工商舖按揭 物業種類 H按年利率低至 年利率封頂位低至 最高按揭回贈(高達) 居屋 H+1.3% / P-1.75% 4.125% 2.15% 車位 H+1.8% 4.225% 0.2% 工商舖 H+1.8% 4.225% 0.2%   香港各大銀行按揭計劃一覽 銀行(Bank) Prime Rate P按年利率 (Prime Offer) H按年利率 (HIBOR Offer) 最高按揭回贈 (Max. Cash Rebate) 高息戶口 (Mortgage Link) 罰息期(年) (Penalty Period in Yr) 創興銀行 6.125% P-2% H+1.3% 2.20% Y 2 東亞銀行 6.125% P-2% H+1.3% 2.00% Y 2 花旗銀行 6.125% P-2% H+1.3% 2.00% Y 2 工銀亞洲 6.125% P-2% H+1.3% 2.00% Y 2 中信銀行 6.125% P-2% H+1.3% 2.00% Y 2 渣打銀行 6.125% P-2% H+1.3% 1.95% Y 2 集友銀行 6.125% P-2% H+1.3% 1.90% Y 2 匯豐銀行 5.875% P-1.75% H+1.3% 1.85% Y 2 恆生銀行 5.875% P-1.75% H+1.3% 1.85% Y 2 交通銀行 6.125% P-2% H+1.3% 1.70% Y 2 中國銀行 5.875% P-1.75% H+1.3% 1.65% Y 2 華僑銀行 6.375% P-2.25% H+1.3% 1.00% Y 2 大新銀行 6.125% P-2% H+1.3% 0.80% Y 2 招商永隆 6.125% P-2.1% H+1.6% 0.70% Y 2 富邦銀行 6.25% P% H+1.3% 0.20% N 2 *實際按揭優惠以銀行審批為準如欲了解更多有關H按及P按的詳情,可參閱「H按」及「P按」。 綠色按揭 現在,多間銀行推出「綠色按揭」計劃,按揭申請過程全無紙化,由遞交按揭申請、上載申請文件、查閱批核結果至日常賬單管理,全程線上辦理,將按揭服務數碼化,推動減碳環保,申請「綠色按揭」亦可獲得額外優惠,以吸引業主購入符合綠建環評原則的物業,並進一步提倡環保理念。 銀行 綠色按揭回贈 中國銀行 高達 $14,888 匯豐銀行 高達 $14,888 恒生銀行 高達...